Board Members

NECLTA Board Directors and Officers

 

BOARD MEMBERS

Elected Officers and Terms

Hu, Lung-Hua 胡龙华 President, 2016-2018

Wang, Zhijun 王志军 Vice President, 2016-2018

 

Board Directors and Terms

Chen, Tong 陈彤, 2016-2020

Cui, Songren 崔颂人, 2014-2018

Dong, Hua 董桦, 2016-2020

He, Baozhang 何宝璋, 2014-2018

He, Wayne Wenchao 何文潮, 2016-2020

Hu, Lung-Hua 胡龙华, 2014-2018

Lew, Star Yixing 陈毅星, 2016-2018

Li, Alan 李爱民, 2016-2020

Lin, Yu-Lan 林游岚, 2016-2020

Ross, Claudia 罗云, 2014-2018

Wang, Mingquan 王命全, 2016-2020

Wang, Zhijun 王志军, 2016-2020

Zhao, Congmin 赵聪敏, 2016-2018

 

Appointed Officers:

Wang, Mingquan 王命全, Executive Director

Li, Huimin 李慧敏, Treasurer & Secretary

Chan, Xu Guo 郭旭, Press Secretary

Dong, Hua 董桦, Webmaster

 

NECLTA Committees and Chairs

Cui, Songren 崔颂人, Election

Wang, Zhijun 王志军, Conference & Event

Chen, Tong 陈彤, Public Relations & Fund Raising

Lin, Yu-Lan 林游岚, K-12

Ross, Claudia 罗云, Membership

 

NECLTA K-12 Committee Members

Lin, Yu-Lan 林游岚, Chair

Lew, Star Yixing 刘毅星

Zhao, Congmin 赵聪敏

Wang, Gail 汪刚柳

Zhu, Louise Weiyi 朱伟忆